Zpět na články

Vyjádření k reportáži na ČT

01. 06. 2021 | Radim

Vážení a milí čtenáři našeho blogu. 

 

Vzhledem reportáži, ve které bylo očerněno mé jméno, bych se rád k dané situaci vyjádřil. Je mi velice líto, že ČT pojala reportáž tímto způsobem, kdy nebyla ověřena fakta a skutečnosti i z druhé strany, respektive výklad veškerých skutečností byl veden za účelem mého očernění. Bohužel jsem nedostal žádný prostor k širšímu vyjádření, či poskytnutí opačného pohledu na celou věc. Rád bych sdělil, že nařčení a tvrzení na mou osobu plně odmítám a chci se bránit. 

 

Reportáž pracovala s několik zavádějícími skutečnostmi: 

 

  • Prvním bodem je stále opakované slovní spojení „nelegální cestovka“. Je mi velice líto, že naše firma je takto označována, ač jsme nikdy cestovní kanceláři nebyli, nejsme a nebudeme. Indonéská firma, pro kterou pracuji, je správcem resortu v Indonésii, správcem webové stránky www.stehujemesenabali.cz a daňový domicil je Indonésie, jak jsem uváděl vždy, jak je psáno i v každé smlouvě s našimi klienty, kterou klienti podepisují, jak jsem i popisoval na Blogu i našich sociálních sítích. Neposkytujeme zájezdy. Nejsme česká cestovka, jsme plně licencovaný resort na Bali. Nezajišťujeme letenky, cestovní pojištění, víza ani testy na covid-19, nemáme možnost být jako privátní resort na Bali pojištěni proti úpadku. Žádné služby neposkytujeme v České Republice. Ubytováváme naše klienty z celého světa na Bali (a poskytujeme dodatečné služby), na základě platných oprávnění vydaných vládou Indonésie. Daňová rezidentura všech zaměstnanců firmy je Indonésie vč. mé osoby. Veškeré daně, jak firemní, tak i osobní, tedy odvádíme a platíme v Indonésii a to zcela legálním způsobem. Veškeré potřebné licence na provozování hotelové činosti a doprovodných služeb taktéž máme v Indonésii. Firma tedy provozuje zcela legální podnikání na území Indonésie a o své klienty se stará od příletu na letiště v Denpasaru až po transfer zpět na letiště ve dni posledním. O všech těchto skutečnostech naši klienti ví od samého začátku. Zodpovědnost za klienty máme tedy pouze v této době, ne při cestě z EU do Indonésie, ani při překročení hranic a už vůbec ne na území ČR. Tvrzení, že podnikání firmy je celou dobu nelegální, bez jakéhokoliv ověření faktů, je zcela lživé a pomlouvačné. 

 

  • V reportáži nezazněl vůbec právní rámec celé věci, který je hodně zásadní. Ve smouvě i následných dodatcích smlouvy mezi firmou a klienty se jasně uvádí, že rezervace pobytu v resortu firmy je nerefundovatelná. Je několikrát opakováno, že klienti by se měli pojistit pro případ nemožnosti či nechuti přicestovat na plnou výši stornopokuty a to z jakýchkoli důvodů. To učinilo hned několik klientů, se kterými jsme ve spojení a ti nás již informovali, že pojišťovna se vyjádřila k celé věci kladně a bylo jim přiznáno odškodnění. Za situaci, kdy se klienti nepojistí úmyslně či neúmyslně, bohužel resort a firma nemůže přebírat zodpovědnost. I přes to, že vše z právního hlediska bylo na obou stranách jasné a stvrzeno dobrovolným podpisem smluv a dodatků smluv, naše firma učinila proaktivně mnoho vstřícných kroků - poskytla několik náhradních termínů (ne pouze jeden), poskytla součinost, vždy řešila situaci okamžitě a snažila se maximálně klientům vyjít vstříc na základě jejich žádostí. Rozhodnutí o postupu nikdy nevzešla z jednostraného posouzení, ale mnoha dalších skutečností a ekonomických možností firmy.

 

  • V reportáži nezazněl jediný rozhovor či minimálně komunikace s někým ze spokojených zákazníků za ty roky podnikání, pouze názor 2 nespokojených klientů. Recenze od některých našich klientů, kteří resort navštívili osobně můžete naleznout na tomto webu. A další jsou právě teď na cestě k nám. 

 

  • V reportáži nebylo zmíněno, kolik provozovatelů hotelů, penzionů, restaurací a v mnoha dalších odvětvích turistického ruchu bylo nuceno vyhlásit krach či byli nenávratně poškozeni právě z důvodu ekonomických problémů souvisejících s celosvětovými restrikcemi pandemie COVID-19. Takových jsou milióny firem po celém světě, stovky tisíc v Indonésii, desítky tisíc v ČR. Není to problém pouze naší firmy. Konkrétně na Bali v Indonésii je fatálně postiženo dopady celosvětových restrikcí 90% všech firem pracujících v turistickém ruchu a vysoké procento na ně navazujících odvětví - rybáři, nemají komu prodávat své úlovky, zemědělci musí vyhazovat plesnivějící úrodu, fotografové, agentury či jen běžní řidiči a průvodci jsou kompletně bez práce. 

 

  • V případě paní F. došlo k nenaplnění smlouvy a neuhrazení části plateb v termínu splatnosti bez jakéhokoli upozornění ze strany klientů a cca měsíčnímu dluhu vůdči firmě. I přes to byla znovu paní F. dána vstřícná možnost vyrovnání a odpuštění dané částky či další posun termínu. Na to již reagovala pouze přes svého právního zástupce a poté podáním trestního oznámení, které však Policie ČR odložila. U paní U. se situace mírně liší, kdy prvotní termín ze smlouvy začínal ještě přes samotnou krizí v cestovním ruchu a paní U. si přála posun termínu den před odletem, na základě strachu z případných budoucích restrikcí v ČR. Nedošlo k vypovězení smlouvy, která by zcela jistě musela být řešena storno-pokutou a tedy žádostí o proplacení storna pojistnou smlouvou klientů, ale o opět vstřícný krok ze strany firmy, která i přes jasné smluvní podmínky navrhnula několik nerefundovatelných náhradních termínů. Na základě dalších žádostí o další posun termínu ze strany paní U. jsme opět vyhověli a posouvali a posouvali. Poté paní U. kompletně přestala komunikovat a den před odletem v sjednaném termínu, kdy již resort a tým byl zcela připraven a prošel drobnými rekonstrukcemi, aby vše bylo v plné kvalitě, přišla na email výpověď smlouvy.

 

  • Od 07/2020 je na základě dekretu guvernéra Bali otevřen místní turismus v režimu NEW NORMAL, byly znovu otevřeny pláže a turistické atrakce, cestovatelé znovu přijíždějí na základě placených vstupových víz za mnoha různými účely, a mohou využívat při svém pobytu v Indonésii všech turistických možností. Samozřejmě při dodržování protokolů o ochraně zdraví proti COVID19. Stejně jako nevzešly z vládních nařízení zákazy provozování podnikatelské činnosti, taktéž nejsou v Indonésii žádné možnosti odškodnění ekonomických ztrát způsobených vládními opatřeními na hranicích Indonésie. Firma tedy není a nemůže být zodpovědná za nemožnost či nechuť přiletět do Indonésie a platí tu opět plné storno-podmínky ze smluvního vztahu mezi firmou (resortem) a klientem, tak jak je psáno ve smlouvách s klienty, které byly oboustraně a dobrovolně podepsány.

 

 

Věřím, že z mého prohlášení je jasné, že naše činost není ani podvodnná ani nelegální. Když bych se mohl před reportáží bránit, učiním tak. 

 

Je mi velice líto, že situace dospěla až do tohoto bodu, ale věřím, že stále platí presumce neviny a očistí se tak mé jméno, které jsem vložil za ty roky do tohoto projektu, na kterém jsem se vždy s radostí svou i radostí našich klientů podílel a radoval se z mnoha úspěchů… 

 

Děkuji za přečtení

 

Se smutným pozdravem

 

Radim Pacak


Tagy: stehujemesenabali | stěhujemesenabali | Stehujemesenabali | cerne ovce | ct1 | reportaz


Komentáře pod článek můžete přidávat přímo v odkazu na naší facebookové stránce